ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน

@ภูเก็ต 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกิติพล เวชกุล [...]

19 กรกฎาคม 2561 / 17:27 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศแก่ผู้เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี กิจกรรมฝึกอบรมทักษะภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน) แก่ผู้ประกอบการชุมชนเพื่อรองรับการเป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

@ภูเก็ต 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล [...]

19 กรกฎาคม 2561 / 17:25 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

อำเภอถลาง
อำเภอเมืองภูเก็ต
อำเภอเมืองภูเก็ต

คลังความรู้