นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายทีมตรวจสุภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@ภูเก็ต 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น.
นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
มอบหมายให้ทีมตรวจสุภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดย น.ส อาพร เทพหนู ส.อ.ธรรมจักร สุดไพ นางจินตนา แนมใส นายนพณัช เพ็ญวรรณ ตรวจสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ณ บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ ม.8 ต.ศรีสุนทร บ้านคอเอน หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อำเภอถลาง

(Visited 1 times, 1 visits today)