นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต

@ ภูเก็ต 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น.
นายกิติพล เวชกุล
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต
นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1

(Visited 1 times, 1 visits today)