พช.ภูเก็ต 🔺ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้🔺

@ภูเก็ต วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.
🔺ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้🔺
นายธวัช ใสสม
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
🌸ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
🌺พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานและให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันสร้างภาพลักษณ์ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยการดึงศักยภาพของตนเองมาพัฒนางานให้เข้ากับบริบทของพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างมุ่งมั่น ทุ่มเท และการให้การต้อนรับในการเดินทางมารับตำแหน่ง เป็นอย่างดี
🔺ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต
#WE❤️CD PHUKET

(Visited 1 times, 1 visits today)