พช.ภูเก็ต ร่วมประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

@ภูเก็ต 22 สิงหาคม 2562
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
*เป็นประธานในประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System)
*โดยมีนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เข้าร่วมรับนโยบายโดยพร้อมกัน
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)