🍁ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563🍁

11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.
🍁ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563🍁
นายธวัช ใสสม
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
🌸เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต 2563
🌸ในการนี้ ได้มอบหมายหน้าที่และร่วมกันออกแบบเตรียมการนำเสนอของดีภูเก็ต เช่น สถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ OTOP อาหารพื้นถิ่น และ ผ้าบาติก
🌸โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม
🔺ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1
#WE❤️CD PHUKET

(Visited 1 times, 1 visits today)