🎈ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563🎈

11 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.
🎈ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563🎈
นายวงศกร นุ่นชูคันธ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
🍁เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประจำปีของดีภูเก็ต ประจำปี 2563
🌸โดยมีนายธวัช ใสสม
พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต
ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดการประกวดทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ต , คณะกรรมการจัดการประกวดแข่งขันออกแบบและเดินแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากผ้าบาติก , คณะกรรมการจัดการแข่งขันการรับประทานขนมจีนภูเก็ต การทำอาหารพื้นเมือง (น้ำชุบหยำ , ข้าวยำคลุก) และคณะกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของดีผ้าบาติกจังหวัดภูเก็ต
🌸ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดนิทรรศการและกิจกรรมของดีผ้าบาติกจังหวัดภูเก็ต ในงานประจำปีของดีภูเก็ต
โดยมีส่วนราชการ ผู้แทนคณะทำงาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วม
🔺ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1
#WE❤️CD PHUKET

(Visited 1 times, 1 visits today)