ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

ประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

30 กรกฎาคม 2563

ณ ห้อง War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับชุมการประชุมฯดังกล่าว เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ณ ห้องประชุมสึนามิ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)