🌸กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

🌸กิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563
30 กรกฎาคม 2563🌸
ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคประชาชน เข้าร่วม
🍁ทั้งนี้ ก่อนวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน ส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้รวมทั้งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกระบวนการบริหารจัดการชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติรวมทั้งเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🍁โดยมีนายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน
ซึ่งกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นที่ได้รับเกียรติบัตร ดังนี้
🔸️หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ บ้านในหาน หมู่ที่ 1 ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
🔸️ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทชาย ได้แก่นายมงคล วิภาวีองอาจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
🔸️ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทหญิง ได้แก่นางนุชลี จิตต์สวาท ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง
🔸️องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้
🔸️ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับจังหวัด ได้แก่ นางไพรินทร์ สกุลชิต อำเภอถลาง
#Change for Good
#WeCD PHUKET
(Visited 1 times, 1 visits today)