ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

*สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน*
*ณ ลานกิจกรรม Public House ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้รับรางวัลประกวดผ้า ตามโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน*

*นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินโครงการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ซึ่งจังหวัดภูเก็ต มีผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายให้ใช้ผ้าท้องถิ่นภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย สนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ กลุ่มผู้ว่างงานและกลุ่มสตรีในท้องถิ่น ต่อไป

*นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า
กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดำเนินการประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทย ให้เป็นที่รู้จัก และเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนทั่วไป ส่งผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม เข้าร่วมประกวดผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน
*ในวันนี้มีกิจกรรมการเดินแฟชั่นโชว์ชุดอาภรณ์พื้นถิ่น อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย , การแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP , การสาธิตการเขียนผ้าบาติก , การแสดงพื้นถิ่น , การจัดนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)