รวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

*รวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

*เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายคมสิทธิ์ สุริยวรรณ พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต และองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

*ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

🔸ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563
#Change for Good

(Visited 1 times, 1 visits today)