🌸พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์🌸

@ภูเก็ต
🌸พช.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์🌸
🙏พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่และการดำรงชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง ณ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือนร้อนเมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ซึ่งการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
🔹การนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
💠นายณรงค์​ วุ่นซิ้ว ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ภูเก็ต​ มอบหมาย​ให้​นายวงศกร นู่น​ชู​คัน​ธ์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ภูเก็ต​ เป็น​ผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกโครงการและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
🔷นาย​คม​สิทธิ์​ สุริย​วรรณ ​พัฒนาการ​จังหวัด​ภูเก็ต​ มอบหมาย​ให้​นาง​อร​ุณลักษณ์​ สังข์​ด้วง​ยาง​ ผู้​อำ​น​ว​ยการก​ลุ่ม​งาน​ส่งเสริม​การ​พัฒนา​ชุมชน​ เข้าร่วม​
🔺ณ เรือนจำจัง​หวัด​ภูเก็ต
#Change​ for​ Good​
#We♥️​CD​ Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)