ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)