🌸โต๊ะข่าวยาเสพติด🌸

🌸โต๊ะข่าวยาเสพติด🌸
10 พฤศจิกายน​ 2563​ ณ ห้องประชุม​คอซิมบี้ ศาลากลาง​จังหวัด​ภูเก็ต​ ว่าที่ร้อยตรี​ วิกรม จาก​ที่​ รอง​ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​ภูเก็ต​เป็น​ประธาน​การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.) และคณะทำงานประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลเผ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (โต๊ะข่าวยาเสพติด) โดย​มี​ส่วนราชการ​ที่​เกี่ยวข้อง​ เข้าร่วม​
🍁ในการนี้​นาย​คม​สิทธิ์​ สุริย​วรรณ​ พัฒนาการ​จังหวัด​ภูเก็ต​ มอบหมาย​ให้​นาง​สาว​ณันฐิยา พรหม​สกุล​ นักวิชาการ​พัฒนา​ชุมชน​ชำนาญการ เข้าร่วม
#Change ​for​ Good
#We​♥️​CD​ Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)