พช.ภูเก็ต ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

พช.ภูเก็ต ต้อนรับสมาชิกใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

16 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต แสดงความยินดีกับ
นางธนพร ไฝพรม เนื่องในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ด้วยความยินดียิ่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)