ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านระบบ VCS

ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านระบบ VCS

@ภูเก็ต
🍁ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านระบบ VCS 🍁
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
🌷ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายมานะวี เจะเตะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนชน ร่วมชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประชุมข้อราชการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านระบบ VCS
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)