ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา กระบี่)

ประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา กระบี่)

@ภูเก็ต
🌺ประชุมแผนพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวระยะยาว (ภูเก็ต พังงา กระบี่)🌺
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
🌸ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสาวณันฐิยา พรหมสกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)