ข่าวประชาสัมพันธ์

🌻ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563🌻

🌻ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563🌻

@ภูเก็ต
🌻ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 12/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563🌻
24 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ ,นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ ,ว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ,ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต,อัยการจังหวัดภูเก็ต
🌸โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)