ข่าวประชาสัมพันธ์

❄️ประชุมการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาโครงการ “เกาะมะพร้าว Model”❄️

❄️ประชุมการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาโครงการ “เกาะมะพร้าว Model”❄️

@ภูเก็ต
❄️ประชุมการเตรียมการจัดทำแผนพัฒนาโครงการ “เกาะมะพร้าว Model”❄️
25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังกวัดภูเก็ต
นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานฯ
🌸โดยมีนางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
#Change for Good
#We♥️CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)