ข่าวประชาสัมพันธ์

(@)ภูเก็ต ลุยเต็มสูบเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและจำหน่ายผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

(@)ภูเก็ต ลุยเต็มสูบเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและจำหน่ายผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”

(@)ภูเก็ต ลุยเต็มสูบเพื่อขับเคลื่อนการผลิตและจำหน่ายผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
🎬👉วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นางมุกดา หลิมนุกูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางธนพร ไฝพรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางชมพูนุช บุญโสภาพ ประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อขับเคลื่อนการผลิตและการจำหน่ายผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยร้านชัยบาติก เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายจังหวัดภูเก็ต ได้ใช้เทคนิคในการลงสีที่มีความสวยงาม หลากหลาย ซึ่งขณะนี้มียอดสั่งซื้อและสั่งจอง จากลูกค้าผู้สนใจในความสวยงามของลายผ้าและสีสันที่สดใสจากหลากหลายพื้นที่เป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากสื่อประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ทำให้สามารถช่วยส่งเสริม สนับสนุน และเปิดช่องทางจากผู้ผลิตฯ สู่ผู้บริโภคได้ เป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนในพื้นที่ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ในโอกาสนี้นางชมพูนุช บุญโสภาพ ประธาน OTOP Trader จังหวัดภูเก็ตได้นำผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด KBO ระดับจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกัน เพื่อนำผ้าบาติกลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” มาต่อยอดด้วยการออกแบบใน Collection ต่างๆ เช่น กิ๊บหนีบผม กระเป๋า หมวก เป็นต้น

🔺 ณ ร้านชัยบาติก ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ตำบลฉลอง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
# We ❤️ CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)