ข่าวประชาสัมพันธ์

ภูเก็ตลุย! เตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

ภูเก็ตลุย! เตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล

@พช.ภูเก็ต

💡ภูเก็ตลุย! เตรียมพื้นที่จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่โคกหนองนา โมเดล💡

🗓วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 13.00น.

✨✨✨นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่บริเวณบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ ซึ่งเป็นบ้านเก่าอายุกว่า 60 ปี ที่เป็นของหน่วยงานราชการ ในการจัดตั้งศูนย์เรียนเศรษฐกิจพอเพียง ตามศาสตร์พระราชา ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อรองรับโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับโคก หนอง นา โมเดล และการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
📍📍📍ณ บริเวณบ้านพักผู้จัดการธนาคารชาร์เตอร์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

#Change for Good
#We♥️CD Phuket

#โคกหนองนา #สร้างความมั่นคงทางอาหาร #เศรษฐกิจพอเพียง #ภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)