ข่าวประชาสัมพันธ์

เตรียมความพร้อมการจัดทำกองทุพัฒนาบทบาทสตรีเคลื่อนที่ ( mobile clinic)

เตรียมความพร้อมการจัดทำกองทุพัฒนาบทบาทสตรีเคลื่อนที่ ( mobile clinic)

@พช.ภูเก็ต

💡เตรียมความพร้อมการจัดทำกองทุพัฒนาบทบาทสตรีเคลื่อนที่ ( mobile clinic)💡

🗓วันที่ 12 พ.ค. 2564 เวลา 11.00 น.

✨✨✨นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต นำทีมเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดภูเก็ต ติดตามการดำเนินงานการติดตามหนี้ของสมาชิกสตรีกองทุนพัฒนาสตรี และเตรียมความพร้อมการจัดทำกองทุพัฒนาบทบาทสตรีเคลื่อนที่ ( mobile clinic) ร่วมกับ นายพุฒินันท์ เกษทองมา พัฒนาการอำเภอถลาง และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง เพื่อการติดตามและการบริการให้คำแนะนำการบริหารจัดการหนี้ของสมาชิกสตรีที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้อย่างทั่วถึงและตรงจุด
📍📍📍ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We♥️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)