ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบเกาะมะพร้าวโมเดล

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบเกาะมะพร้าวโมเดล

(@)ภูเก็ต​
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบเกาะมะพร้าวโมเดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2564
✨นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางอนัญญา หลังสตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัมนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่บ้านเกาะมะพร้าวเพื่อจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแบบเกาะมะพร้าวโมเดล ซึ่งเป็นการฝึกอาชีพให้แก่ชาวบ้านเกาะมะพร้าว ในการต่อยอดนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ รองรับตลาดชุมชนตามโครงการเกาะมะพร้าวโมเดล ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยแบ่งเป็น การทำขนมมะพร้าวแก้ว และขนมทองม้วน จำนวน 30 คน และการทำกระเป๋าผ้าจำนวน 18 คน
📍ณ ม.6 บ้านเกาะมะพร้าว ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

#Change​ for​ Good
#We​♥️​CD​ Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)