ข่าวประชาสัมพันธ์

💡 พช.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะครู กศน.จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล💡

💡 พช.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะครู กศน.จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล💡

@ภูเก็ต​
💡 พช.ภูเก็ต ต้อนรับ คณะครู กศน.จ.ภูเก็ต ศึกษาดูงาน โคก หนอง นา โมเดล💡

วันนี้ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

✨✨ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ต้อนรับคณะครูจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต ซึ่งนำทีมโดย นายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.ภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
✨✨โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติต้อนรับและเปิดพื้นที่ให้คณะครูเข้าเยี่ยมชม และมีนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล

📍 พื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา โมเดล จวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
#Change​ for​ Good
#We​♥️​CD​ Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)