ข่าวประชาสัมพันธ์

💡 โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (บ้านป่าหล่าย) 💡

💡 โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (บ้านป่าหล่าย) 💡

(@)ภูเก็ต​
💡 โครงการยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคุณภาพสูงฝั่งอันดามัน (บ้านป่าหล่าย) 💡

วันนี้ 9 มิถุนายน 2564

✨✨นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกิจกรรมออกแบบวางผังกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวและกำหนดรูปแบบการพัฒนาและกิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยวตามแนวประชารัฐ โดยได้พบปะพูดคุยถึงความสำคัญของโครงการ และเน้นย้ำให้ทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนให้ประสบผลสำเร็จ ณ หมู่ 3 บ้านป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
✨✨โดยมีทีมวิทยากรให้ความรู้จากคณะบริหารและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดยดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา ซึ่งมีชาวบ้านป่าหล่ายร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 ของโครงการ
ณ หมู่ 3 บ้านป่าหล่าย ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต

#Change​ for​ Good
#We​♥️​CD​ Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)