ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

@พช.ภูเก็ต
     📢กิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามการประเมินผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
     📆วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
     ✨นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถวายการต้อนรับพระเทพมงคลกวี ประธานคณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการฯ ประจำหนใต้ และคณะ ในกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” จังหวัดภูเก็ต (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2564
    ✨ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนายภุชเคนทร์ สิทธิดำรงค์ นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ประจำปีงบประมาณ 2564 ทุกจังหวัดทั่วประเทศผ่านระบบ Zoom Meeting โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต
     📌ณ วัดมงคลวราราม(วัดในยาง) ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤CD Phuket
(Visited 1 times, 1 visits today)