ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

@พช.ภูเก็ต
📢โครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
🗓วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
💡นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางเครือวัลย์ เชียห้วน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE หรือ Decentralized Hands-on Program Exhibition) โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต และได้รับเกียรติจากนายสมปราชญ์ ปราบสงคราม นายอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ
💡สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรรศการโปรแกรมที่ผู้เข้าชมสามารถลงมือปฏิบัติของผู้ประกอบการ(Champ) ตามแนวทาง D-HOPE และทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านบ่อแร่ จำนวน 3 เส้นทาง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ 11-13 ตุลาคม 2564

📍ณ ศาลาประชาคมบ้านบ่อแร่ หมู่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
#Change for Good
#We❤️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)