ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้มแข็งยั่งยืน รูปแบบธุรกิจเพื่อชุมชน

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้มแข็งยั่งยืน รูปแบบธุรกิจเพื่อชุมชน

@พช.ภูเก็ต

🍃โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้มแข็งยั่งยืน รูปแบบธุรกิจเพื่อชุมชน🍃

📆วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

🎀นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางอนัญญา หลังสตา ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายประทีป รัศมีเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางเครือวัลย์ เชียห้วน พัฒนาการอำเภอเมืองภูเก็ต และนักวิชาการพัฒนาชุมชน พบปะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเข้มแข็งยั่งยืน รูปแบบธุรกิจเพื่อชุมชน (Community Business Model Canvas : CBMC)

💡โดยมีวิทยากรจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านถ้ำเสือ จังหวัดกระบี่ ให้ความรู้แก้ผู้เข้าอบรมในเรื่องการรู้จักหมู่บ้าน และการวางแผนธุรกิจ

📌ณ มัสยิดนูรุดดีนียะฮ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

# Change for Good
# We❤️CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)