ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.ภูเก็ต

📆 วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.

🎗 นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ราชการระดับจังหวัด จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฯ ในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพิจารณาความประสงค์ของส่วนราชการในการขอใช้พื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) เป็นสถานที่ทำการ

🌺 ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมฯ

📌 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)