ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565

@พช.ภูเก็ต

📆 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

นายทวี วรรณนิยม ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.ท.จ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 5/2565 โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณาโครงสร้างการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลจังหวัดภูเก็ต และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม

📌 ณ ห้องประชุมมุขหลัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

#Change for Good
#We❤CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)