ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พช.ภูเก็ต

📆 วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมาย นางสาวธัญสินี โรมินทร์ นักพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงพื้นที่กับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะทำงานตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้ชุมชนท่องเที่ยวในประเทศไทยมีการบริการจัดการแหล่งท่องเที่ยวที่ดี และได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ

📌 ณ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านกมลา ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)