ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 8

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 8

@พช.ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 8

📆 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น.

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาค 8 ผ่านระบบ Webex เพื่อซักซ้อมการเตรียมการดำเนินงานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2565 โครงการเตรียมความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชนรับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 และโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาค 8

📌 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่

 

(Visited 1 times, 1 visits today)