ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พช.ภูเก็ต

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📆 วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้ตำบลไม้ขาว เพื่อเร่งติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ ทวงถาม และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

📌 ณ บ้านท่าฉัตรไชย หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

(Visited 1 times, 1 visits today)