ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดภูเก็ตประกอบเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565

จังหวัดภูเก็ตประกอบเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565

@พช.ภูเก็ต

 

จังหวัดภูเก็ตประกอบเป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565

 

📆 วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญตักบาตร พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90 พรรษา 12 สิงหาคม  2565 โดยมี  ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และพสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม

 

ในการนี้ นางมุกดา​ หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต  มอบหมายให้นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นางสาววันวิสาข์ ทองคง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางสาววันดี บัวแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

📌 ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต

 

#Change for Good

#We❤CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)