ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

@พช.ภูเก็ต

 

สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

 

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายนางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่สนับสนุนการบริหารจัดการหนี้อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อเร่งติดตามหนี้เกินกำหนดชำระ ทวงถาม และร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกลุ่มสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

 

📌 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

#Change for Good

#We❤CD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)