ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 35

กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 35

@พช.ภูเก็ต

 

กิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 35

 

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 11.45 น.

 

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์ – สุข” (Together We Share) ครั้งที่ 35 โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางกรุณา คงด้วง ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ รูปแบบบูรณาการในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของจังหวัดภูเก็ตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ยกชั้น (กินห่อ) ร่วมกัน เสริมสร้างสมานฉันท์ รวมไปถึงให้เกิดภาพลักษณ์การมีส่วนร่วมของส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม โดยทุกหน่วยงานได้นำปิ่นโตมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

 

ณ เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

 

#Change for Good

#We CDD Phuket

#คนตงห่อยกชั้นแบ่งปันทุกข์_สุข

 

(Visited 1 times, 1 visits today)