กิจกรรมพัฒนาชุมชน

@พช.ภูเก็ต ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@พช.ภูเก็ต ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

@พช.ภูเก็ต
ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

📆 วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.

นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นางสายใจสิริ เพชรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นำทีมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมพันวา หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีการสร้างความเข้าใจการจัดทำบัญชี สด รับ จ่าย การปิดงบดุล งบกำไร-ขาดทุน แก่คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมพันวา

📌 ณ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านแหลมพันวา หมู่ที่ 8 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

#Change for Good
#We❤️CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)