กิจกรรมพัฒนาชุมชน

@พช.ภูเก็ต ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

@พช.ภูเก็ต ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

@พช.ภูเก็ต

ร่วมเดินรณรงค์โครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565”

 

📆 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.45 น.

 

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด R-E-S-P-E-C-T สร้างการยอมรับต่อความเท่าเทียม เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญต่อประเด็นปัญหาความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิบ้านศรีชุมพาบาล สาขาภูเก็ต

ในการนี้นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

 

📌 ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่)

 

#Change for Good

#We❤️CDD Phuket

(Visited 1 times, 1 visits today)