กิจกรรมพัฒนาชุมชน

@พช.ภูเก็ต ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

@พช.ภูเก็ต ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

@พช.ภูเก็ต

ร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์

 

📆 วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.

 

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านไซเบอร์ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการอบรม ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ และวิธีป้องกันตนเอง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนัก/สถาบัน/กอง/ศูนย์ จากส่วนกลาง จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ในส่วนภูมิภาค จำนวน 76 จังหวัด ๆ ละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน

 

โดยมีสาระสำคัญในการอบรม ดังนี้

1.การบรรยายพิเศษด้านไซเบอร์ โดยพลตำรวจตรี ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1

2.รูปแบบภัยทางไซเบอร์ และวิธีการป้องกันตนเอง โดยพันตำรวจโท เกริกไกร วีระเชาวภาส รองผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1

3.การสืบสวน และการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ โดยพันตำรวจตรี วัชราทิตย์ เกิดทิพย์ สารวัตร (สอบสวน) กองกำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1

 

ในการนี้ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จำนวน 10 คน โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 4 คน รับชมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ จำนวน 6 คน รับชมผ่านระบบ TV. พช ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอที่ตั้ง

 

#Change for Good

#We❤️CD Phuket

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)