ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ชั้น 3 ถนนท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร. / โทรสาร 0-7621-1584

(Visited 1 times, 1 visits today)