ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

กิจกรรมปล่อยปลาหน้าเขียง และลูกพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญกุศล ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา , กิจกรรมประกาศวาระ " ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" "ปี 2566 ตำบลกมลา เป็นตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"