จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการส่งเสริมพัฒนากลไกการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมจัดงานมหกรรม OTOP Phuket ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(02/04/2562)