ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างดครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 14 จ้างเหมาบริการค้นหาอัตลักษณ์/ออกแบบ และจัดทำเส้นทางชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกส์ (e-bidding)

(10/08/2561)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ.2561 โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนวัสดุในการฝึกอบรมยกระดับด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP Quadrant D ในพื้นที่หมู่บ้าน

(08/08/2561)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 (2) การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(06/08/2561)