ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/65)

ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 7 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/12/65)