บริการของเรา

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

อสพ.2562

(Visited 1 times, 1 visits today)