บริการของเรา

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดภูเก็ต

หมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดภูเก็ต

บ้านบ่อแร่ หมู่ที่ 6 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=th&hl=th&mid=1IznhRQHLtFtuHh36KHhj5c3rdvKWk298&ll=7.843053900537545%2C98.37236018950773&z=14

(Visited 1 times, 1 visits today)